Obsah

24.07.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Detail

06.07.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

Detail

03.07.2017

Denný letný tábor

Denný letný tábor v Raslaviciach - leto 2017

Denný letný tábor bude v období od 10.7.2017- 25.8.2017 počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod.

Detail

17.06.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Detail

13.06.2017

2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018 Termín a miesto konania prijímacích skúšok: ZUŠ Raslavice – 14. a 15. jún 2017 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice

Detail