Obsah

17.06.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Detail

13.06.2017

2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018 Termín a miesto konania prijímacích skúšok: ZUŠ Raslavice – 14. a 15. jún 2017 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice

Detail

04.06.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Detail

22.05.2017

Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 30.apríla do 31. mája 2017.

Detail

19.05.2017

Deň detí 1

Deň detí

Obecný úrad a Základná škola v Raslaviciach Vás pozýva na Deň detí - plný zábavy dňa 30.5.2017 od 08:00 hod. do areálu amfiteátra.

Detail