Obsah

24.05.2018

50 .výročie ŠSPaT

50. výročie ŠSPaT

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa bude konať 50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

Detail

18.05.2018

Prijímacie skúšky Hertník

Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

Základná umelecká škola v Raslaviciach v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2018/2019

Detail

18.05.2018

 Verejný koncert žiakov ZUŠ

Verejný koncert žiakov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach – elokované pracovisko Hertník, ktorý sa uskutoční 29. mája 2018 o 16:30 v areáli ZŠ v Hertníku.

Detail

17.05.2018

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Raslavice

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni obec Raslavice predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

Detail

11.05.2018

Výtvarná súťaž - FOLKLÓR

Vytvarná súťaž "FOLKLÓR"

ZUŠ v Raslaviciach vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“. Uzávierka súťaže 31.5.2018. Budeme radi, keď sa do nej zapojíte a už teraz sa tešíme na vaše výtvarné práce. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z tvorby.

Detail

09.05.2017

Stavanie Mája - 7.5.2017

Stavanie Mája - 7.5.2017

Stavanie Mája - 7.5.2017

Detail

02.05.2017

Stolové hry 1.5.2017

Stolové hry 1.5.2017

Aj takto sa zabávame

Detail

02.04.2017

ČOV a kanalizácia

ČOV a kanalizácia

ČOV a kanalizácia v našej obci..

Detail

31.03.2017

Návšteva z Japonska v Galérii ľudového umenia

Návšteva z Japonska v Galérii ľudového umenia

.

Detail

31.03.2017

80 rokov organizovaného futbalu

80 rokov organizovaného futbalu

.

Detail

24.05.2018 - 25.06.2018

50. výročie ŠSPaT

50. výročie ŠSPaT

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa bude konať 50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

Detail