Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2018

2/2018 Stiahnuté: 281x

1/2018 Stiahnuté: 722x

2017

2017/2 Stiahnuté: 406x

2017/1 Stiahnuté: 511x

2016

2016/4 Stiahnuté: 645x

2016/5 Stiahnuté: 981x

2015

2015/1 Stiahnuté: 647x

2015/3 Stiahnuté: 631x

2015/2 Stiahnuté: 335x

2014

2014 Stiahnuté: 414x

2013

2013 Stiahnuté: 824x

2012

2012 Stiahnuté: 389x

2011

2011 Stiahnuté: 514x

2010

2010 Stiahnuté: 964x

2009

2009 Stiahnuté: 588x

2008

2008 Stiahnuté: 649x

2007

2007 Stiahnuté: 440x

Stránka

  • 1