Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2018

2/2018 Stiahnuté: 234x

1/2018 Stiahnuté: 687x

2017

2017/2 Stiahnuté: 376x

2017/1 Stiahnuté: 486x

2016

2016/4 Stiahnuté: 569x

2016/5 Stiahnuté: 884x

2015

2015/1 Stiahnuté: 593x

2015/3 Stiahnuté: 562x

2015/2 Stiahnuté: 305x

2014

2014 Stiahnuté: 384x

2013

2013 Stiahnuté: 731x

2012

2012 Stiahnuté: 342x

2011

2011 Stiahnuté: 467x

2010

2010 Stiahnuté: 867x

2009

2009 Stiahnuté: 530x

2008

2008 Stiahnuté: 580x

2007

2007 Stiahnuté: 405x

Stránka

  • 1