Obsah

Územný plán obce -  2017 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce  Raslavice  -oznámenie verejnosti

Územný plán obce  -  koncept -  2017 

Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Raslavice

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Raslavice 2017"

 

Územný plán

Obec Raslavice oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákon č. 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), že dňa 14.11.2014 sa začalo obstarávanie územného plánu obce Raslavice - oznámenie verejnostizadanie územného plánu obce.

 

Zmeny a doplnky 2012 Územného plánu obce Raslavice