Obsah

Územný plán

 

 

Obec Raslavice oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákon č. 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), že dňa 14.11.2014 sa začalo obstarávanie územného plánu obce Raslavice - oznámenie verejnostizadanie územného plánu obce.

 

Zmeny a doplnky 2012 Územného plánu obce Raslavice