Obsah

ČOV a kanalizácia

ČOV a kanalizácia v našej obci..

Celková situácia trasy ČOV a kanalizácie v našej obci.

Žiadosť o pripojenie do verejnej kanalizácie

Ohlásenie drobnej stavby

Zasady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky.