Obsah

Späť

Návrh VZN o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

Vyvesené: 28. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Peter Paľa

Späť