Obsah

Späť

Oznámenie o odpredaji majetku s ohľadom na osobitný zreteľ

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Zodpovedá: Peter Paľa

Späť