Obsah

Späť

Pozvánka - obecné zastupiteľstvo 14.12.2017, 19:00

Vyvesené: 4. 12. 2017

Dátum zvesenia: 20. 12. 2017

Zodpovedá: Peter Paľa

Späť