Obsah

Späť

VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár

Vyvesené: 6. 3. 2018

Dátum zvesenia: 22. 3. 2018

Späť