Obsah

Späť

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Vyvesené: 9. 5. 2017

Dátum zvesenia: 10. 5. 2020

Zodpovedá: Ing. Paľa

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť