Obsah

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2016 – 30.6.2016 Stiahnuté: 20x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2016 – 31.3.2016 Stiahnuté: 20x

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015 Stiahnuté: 23x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015 Stiahnuté: 23x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2015 – 30.6.2015 Stiahnuté: 22x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2015 – 31.3.2015 Stiahnuté: 21x

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014 Stiahnuté: 24x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 Stiahnuté: 23x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 Stiahnuté: 22x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 Stiahnuté: 21x

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2013 – 31.12.2013 Stiahnuté: 24x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2013 – 30.9.2013 Stiahnuté: 19x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2013 – 30.6.2013 Stiahnuté: 21x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2013 – 31.3.2013 Stiahnuté: 22x

2012

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2012 - 31.12.2012 Stiahnuté: 20x

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2012 - 30.9.2012 Stiahnuté: 18x

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.4.2012 - 30.6.2012 Stiahnuté: 21x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2012 – 31.3.2012 Stiahnuté: 19x

2011

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2011 - 31.12.2011 Stiahnuté: 18x

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2011 - 30.9.2011 Stiahnuté: 22x

Stránka