Obsah

2017

Prehľad o zákazkách EKS - 2. Q 2017 Stiahnuté: 11x

Súhrnná správa §117 - 2. Q 2017 Stiahnuté: 15x

Prehľad o zákazkách EKS - 1. Q 2017 Stiahnuté: 14x

Súhrnná správa §117 - 1. Q 2017 Stiahnuté: 14x

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2016 – 30.6.2016 Stiahnuté: 30x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2016 – 31.3.2016 Stiahnuté: 32x

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015 Stiahnuté: 36x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015 Stiahnuté: 33x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2015 – 30.6.2015 Stiahnuté: 34x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2015 – 31.3.2015 Stiahnuté: 32x

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014 Stiahnuté: 35x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 Stiahnuté: 33x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 Stiahnuté: 37x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 Stiahnuté: 28x

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2013 – 31.12.2013 Stiahnuté: 35x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2013 – 30.9.2013 Stiahnuté: 30x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2013 – 30.6.2013 Stiahnuté: 31x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2013 – 31.3.2013 Stiahnuté: 36x

2012

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.10.2012 - 31.12.2012 Stiahnuté: 31x

Súhrná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 1.7.2012 - 30.9.2012 Stiahnuté: 28x

Stránka