Obsah

2017

Súhrnná správa §117 - 3. Q 2017 Stiahnuté: 11x

Prehľad o zákazkách EKS - 3. Q 2017 Stiahnuté: 10x

Prehľad o zákazkách EKS - 2. Q 2017 Stiahnuté: 20x

Súhrnná správa §117 - 2. Q 2017 Stiahnuté: 22x

Prehľad o zákazkách EKS - 1. Q 2017 Stiahnuté: 24x

Súhrnná správa §117 - 1. Q 2017 Stiahnuté: 24x

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2016 – 30.6.2016 Stiahnuté: 41x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2016 – 31.3.2016 Stiahnuté: 43x

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2015 – 31.12.2015 Stiahnuté: 47x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2015 – 30.9.2015 Stiahnuté: 43x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2015 – 30.6.2015 Stiahnuté: 46x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2015 – 31.3.2015 Stiahnuté: 44x

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2014 – 31.12.2014 Stiahnuté: 45x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2014 – 30.9.2014 Stiahnuté: 44x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2014 – 30.6.2014 Stiahnuté: 48x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2014 – 31.3.2014 Stiahnuté: 45x

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.10.2013 – 31.12.2013 Stiahnuté: 48x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.7.2013 – 30.9.2013 Stiahnuté: 42x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.4.2013 – 30.6.2013 Stiahnuté: 41x

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie 1.1.2013 – 31.3.2013 Stiahnuté: 46x

Stránka