Obsah

Verejné obstarávanie

Zákazky - zákazka 'Výstavba miestnej komunikácie na ulici Nad železničnou stanicou Raslavice'

 • Názov
  Výstavba miestnej komunikácie na ulici Nad železničnou stanicou Raslavice
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Stavebné práce
 • Popis
  Predmetom zákazky je vybudovanie miestnej (cestnej) komunikácie na ulici Nad železničnou stanicou Raslavice. Rozsah prác je špecifikovaný v rozpočte stavby, ktorý tvorí prílohu výzvy s názvom Zadanie - Cestná komunikácia - ul. Nad železničnou stanicou Raslavice.
 • Dátum zverejnenia
  22.10.2018
 • Zakázka stornovaná k