Obsah

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Raslavice

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

 

Obec Raslavice zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce Raslavice:

obec@raslavice.sk