Obsah


Menný zoznam zamestnancov OcÚ Raslavice

Birošová Mária

Duraková  Martina Mgr.

Gvušč Jozef

Chovanec Rudolf

Jančošková Jana Mgr.

Konturová Milena

Marcin  Peter Ing.

Markušová Eva

Matijová Ľubica

Mgr. Peter Hudák, PhD.

Petrík Maroš  Mgr.

Petrová Slávka

Raticová  Gabriela                                                     

Salokyová Zuzana

Ščerba Vincent

Ščešňaková  Mária Mgr.

Vaško Milan