Obsah


Menný zoznam zamestnancov OcÚ Raslavice

Mária Birošová
Mgr. Martina Duraková
Jozef Gvušč
Mgr. Peter Hudák, PhD.
Rudolf Chovanec
Mgr. Jana Jančošková
Milena Konturová
Ing. Peter Marcin
Eva Markušová
Ľubica Matijová
Slávka Petrová
Mgr. Maroš Petrík
Gabriela Raticová
Mgr. Mária Ščešňaková
Milan Vaško
Vincent Ščerba