Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.01.2019

Dodatok č. 3 k zmluve č. 10-000056692PO2012

2019/007

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Duklianska,085 01,Bardejov

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/006

Neuvedené

Ivanková Jana

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/005

Neuvedené

Harčárová Cecília

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/004

Neuvedené

Halečková Anna

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/003

Neuvedené

Kovalčin Štefan

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2019/002

Neuvedené

Jackanin Anton

Obec Raslavice

17.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/001

40,00 EUR

Matys Ján

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/201

25,00 EUR

Dercová Gabriela

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/200

25,00 EUR

Husárová Justína

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/199

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/198

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/197

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/196

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/195

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy -

2018/194

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/193

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/192

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/191

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/190

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/189

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/188

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/187

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/186

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

21.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č: USVRK-OIP-2018/000768-022

2018/185

0,00 EUR neuvedené

Obec Raslavice

Ministerstvo vnútra SR

18.12.2018

nájomná zmluva

2018/184

neuvedené

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: