Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.07.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2018/116

13,28 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. z. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/165

2018/115

137 980,30 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice

03.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

2018/114

9 838,80 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

03.07.2018

Mandátna zmluva

2018/113

1 500,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice

29.06.2018

Dohoda č. 18/34/§50J/54 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2018/112

10 105,02 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.06.2018

Dohoda č. 18/34/52A/153 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

2018/111

600,24 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.06.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/110

25,00 EUR

Novotný Jaroslav

Obec Raslavice

29.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/109

800,00 EUR

Miloš Bobáň

Obec Raslavice

26.06.2018

Kúpna zmluva

2018/108

1 000,00 EUR

Božena Lešková

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/107

4 000,00 EUR

Umelecký súbor Lúčnica

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/106

500,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/105

800,00 EUR

Mgr. Lukáš Knut

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/104

400,00 EUR

OZ FS Šarišan

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/103

500,00 EUR

Divadlo Romathan

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/102

2 860,00 EUR

TRADIOTION , o.z.

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/101

500,00 EUR

Folklórny súbor Podpoľanec

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/100

300,00 EUR

Martina Ťašková

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/099

3 000,00 EUR

New Folk Studio, s.r.o.

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/098

400,00 EUR

Jozef Varga - Jožko Jožka

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/097

750,00 EUR

Folklórny súbor Ilosvai

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu

2018/096

1 000,00 EUR

Folklórna súbor Vranovčan

Obec Raslavice

26.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2018/095

1 600,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice

15.06.2018

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018

2018/094

20,00 EUR

Mesto Prešov

Obec Raslavice

15.06.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného projektu športového projektu

2018/093

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice

15.06.2018

Kúpna zmluva - plastové nádoby

2018/092

225,00 EUR

Novák Stanislav

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: