Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2014

2018/021

Neuvedené

Šarišské múzeum Bardejov

Obec Raslavice

12.02.2018

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

2018/020

Neuvedené

Marcel Záleha- Kačmár - autodiely tuning, Alejová 514/29, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

12.02.2018

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

2018/019

Neuvedené

Marcel Záleha- Kačmár - autodiely tuning, Alejová 514/29, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

12.02.2018

Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy

2018/018

Neuvedené

Marcel Záleha- Kačmár - autodiely tuning, Alejová 514/29, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice

12.02.2018

Rámcová zmluva č. 001/2018 o poskytovaní služieb

2018/017

1 159,20 EUR

HYMES MK, s.r.o., K železnej studienke 7599, 81104 Bratislava

Obec Raslavice

09.02.2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

2018/016

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

09.02.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/015

40,00 EUR

Vlkovičová Viera r. Baraneková

Obec Raslavice

09.02.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/014

40,00 EUR

Halusková Anna

Obec Raslavice

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

2018/013

9 000,00 EUR

Karpatská nadácia

Obec Raslavice

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Raslavice č.4/2018

2018/012

4 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice

06.02.2018

zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Raslavice č.3/2018

2018/011

20 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Raslavice č.2/2018

2018/010

1 000,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice

06.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Raslavice č.1/2018

2018/009

500,00 EUR

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice

24.01.2018

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

2018/008

Neuvedené

Labudová Božena

Obec Raslavice

18.01.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

2018/007

540,00 EUR

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

18.01.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/006

25,00 EUR

Lacková Darina

Obec Raslavice

17.01.2018

Kúpna zmluva

2018/005

230,00 EUR

Marcin František Ing.

Obec Raslavice

16.01.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/004

25,00 EUR

Žoltaková Monika

Obec Raslavice

11.01.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/003

25,00 EUR

Manik Andrej

Obec Raslavice

11.01.2018

Zmluva o zvoze a manipulácii odpadu

2018/002

Neuvedené

Hudák Ladislav s.r.o., Kláštorná 91/29, 08641 Raslavice

Obec Raslavice

11.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

2018/001

8 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

29.12.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/249

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice

29.12.2017

Dohoda č. 17/34/010/196

2017/248

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.12.2017

Dohoda č. 17/34/012/162

2017/247

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

29.12.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

2017/246

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: