Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/199

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/198

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/197

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/196

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/195

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy -

2018/194

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/193

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/192

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/191

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/190

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/189

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/188

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/187

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.01.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

2018/186

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

21.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č: USVRK-OIP-2018/000768-022

2018/185

0,00 EUR neuvedené

Obec Raslavice

Ministerstvo vnútra SR

18.12.2018

nájomná zmluva

2018/184

neuvedené

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice

14.12.2018

Licenčná zmluva č. 795/2018

2018/183

75,00 EUR

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Obec Raslavice

14.12.2018

Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar

2018/182

Neuvedené

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Raslavice

10.12.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/181

25,00 EUR

Gvušč Stanislav

Obec Raslavice

04.12.2018

Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól 2018/2019"

2018/180

350,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice

27.11.2018

Dodatok č. 1 ku kúpno predajnej zmluve

2018/179

Neuvedené

Sokolová Mária

Obec Raslavice

27.11.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/178

267,00 EUR

Sokolová Mária

Obec Raslavice

27.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z.ZM_SEP-IMRK2-2018-2322

2018/177

493 075,62 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

23.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č.INT/ET/TAT/1/II/B/0120

2018/176

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

21.11.2018

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2018/175

25,00 EUR

Miroslav Frohlich

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: