Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.10.2018

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

2018/149

1 300,00 EUR

Národné osvetové cemntrum

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č.z.: ZoP/2018/134

2018/148

7 192,50 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

04.10.2018

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Zmena stavebníka

2018/147

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/146

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

02.10.2018

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

2018/145

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva /dodatok o servisnom prenájme rohoží

2018/144

Neuvedené

Lindstrom s.r.o.

Obec Raslavice

27.09.2018

Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva

2018/143

1 500,00 EUR

Mafia Corner - Michal Marušin

Obec Raslavice

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J024-222-13

2018/142

180 206,47 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Raslavice

19.09.2018

Dohoda č. 18/34/054/333 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenia č. 2

2018/141

15 825,12 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice

19.09.2018

Zmluva o nájme

2018/140

300,00 EUR

GAS-MG,spol.s.r.o., Komenského 315, 08901 Svidník

Obec Raslavice

11.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/139

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice

11.09.2018

Kúpno predajná zmluva

2018/138

48 048,00 EUR

Hovanec Pavel

Obec Raslavice

03.09.2018

Kúpna zmluva

2018/137

6 600,00 EUR

Obtulovič František

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu, uzatvorená podľa § 71 ods. 1 a § 39 z .č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon)

2018/136

4 200,00 EUR

Alitera s. r. o., Bratislavská 955/22A, 90044 Tomášov

Obec Raslavice

03.09.2018

Dohoda o odbere stravy

2018/135

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva o podaní umeleckého výkonu

2018/134

3 000,00 EUR

Musichouse s.r.o.

Obec Raslavice

03.09.2018

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000558-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2018/133

28 086,94 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice

03.09.2018

Kúpna zmluva č. Z201833797_Z

2018/132

100 100,00 EUR

Agratech s.r.o.

Obec Raslavice

20.08.2018

Zmluva o dielo

2018/131

12 708,00 EUR dvanásťtisíc sedemstoosem

W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 05801 Poprad

Obec Raslavice

20.08.2018

Zmluva č. 377/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.

2018/130

500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/129

250,00 EUR

Mikluš Marek

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/128

250,00 EUR

Baláž Daniel

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/127

250,00 EUR

Janič Miroslav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/126

250,00 EUR

Polek Stanislav

Obec Raslavice

16.08.2018

Kúpna zmluva

2018/125

250,00 EUR

Palko Ján

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: