Obsah

Pranostiky

Na mesiac máj

 • Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
 • Nový rôčik daždivý robí krôčik žíznivý.
 • Psie dni /od 7.1/ sú zlé na počasie.
 • Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.
 • Čo január zmeškal, február doháňa.
 • Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
 • Keď je v januári pekne, je pekné leto.
 • V januári mráz – teší nás, v januári voda – to je večná škoda.
 • Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
 • V januári mráz teší nás, v januári voda – to je večná škoda.
 • Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
 • Január dobrý je, keď chotár biely je.
 • Keď je január biely, november je zelený.
 • V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato /na to/.
 • Január studený, marec teplý.
 • Aký január, taký jún.
 • Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
 • Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
 • Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
 • Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
 • Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
 • Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
 • Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
 • Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
 • V januári málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
 • Januárové dažde, siatinám nešťastie.
 • Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
 • V ľadni veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
 • Teplý január – poľutuj bože!
 • Čo január zazelená, to máj spáli.
 • Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
 • Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
 • Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.
 • Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
 • Rastie deň, rastie zima.
 • Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.
 • Ak je januára jasno, bude veľa ovocia
 • Ak v januári sneží , alebo prší , bude zlá úroda.
 • Keď je január studený a mrazivý , poľu a ľuďom je priaznivý.
 • Keď je v januári mnoho snehu , býva marec suchý.
 • V januári veľa dažďa, ale snehu málo , záhradám i poliam vždycky škodievalo.
 • Čo veľký zameškal, o malý doháňa.
 • Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
 • Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
 • Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jiste v březnu poleze za kamna.
 • Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnci, tak v marci sa bude vyhrievať pri peci.
 • Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
 • Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
 • Keď je suchý február, je mokrý august.
 • Ak je február (veľmi) mierny, je jarný čas potom biedny.
 • Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
 • Konec masopustu /obyčajne od Troch kráľov po Popolcovú stredu, medzi 4. februrárom až 10. marcom/ jasný – len krásný.
 • Akým sa ukáže Popelec /Popolcová streda, utorok pred ňou sa končia fašiangy/, taký je celý rok.
 • Svíti-li slunce o masopustě, bude pěkná pšenice a žito podzimní.
 • Jaká je počasí o Popelečné střede, takové se drží celý rok.
 • Keď sa mačka cez fašiangy na slnci opeká, potom v pôste za kachle uteká.
 • Aké fašiangy, taká Veľká noc.
 • Suché fašiangy, dobrý rok.
 • V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
 • Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
 • Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
 • Krátke fašiangy, dlhá zima.
 • Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
 • Čo veľký zameškal /január/, to malý /február/ doháňa.
 • Keď je vo februári močno, v auguste je sucho.
 • Ferbruárová voda - pre polia škoda.
 • Keď je suchý február, je mokrý august.
 • Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
 • Ak je február mierny, rok bude biedny.
 • Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
 • Februárové slnko je falošné.
 • Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
 • Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
 • Mnoho snehu, mnoho sena.
 • Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
 • Keď vo februári mráz ostro drží, to dlho nepodrží.
 • Ak netrkne február zimu, aspoň do nej kopne.
 • Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
 • Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.
 • Aké je počasie na Popolcovú stredu , také je po celý rok.
 • Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
 • Biely február pole silí.
 • Keď severák vo februári neduje , potom v apríli strechy rozduchuje.
 • Keď únor vodu spustí, v ľad mu ju brezeň zhustí.
 • Ak je na Smrtnú nedeľu (Čierna nedeľa, druhá pôstna nedeľa pred Veľkou nocou) daždivo, bude v sypárňach prázdno a clivo.
 • Panská láska, ženská chuť a marcové počasie nie sú (to je vždy) stále.
 • Keď chceš mať zemiaky skoro v hrnci, zasaď ich v marci.
 • Suchý marec, mokrý máj, bude žitko (všetko) ako háj.
 • Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnko hreje.
 • Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.
 • Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár.
 • Breznový sneh žirie chlieb.
 • Breznový sneh jed, dubnový hnoj.
 • Ak máš v marci lúku vytopenú, nič si z toho nerob, zaraduj sa senu.
 • Jedna marcová brázda lepšia (drahšia) /ako/ desať aprílových.
 • Marcový sneh jed, aprílový hnoj.
 • Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, no suchý apríl ale ešte horšie.
 • Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj.
 • Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.
 • Marec bez vody, apríl bez trávy.
 • Brezeň bez vody, dubeň bez trávy.
 • Marec, ešte bude harec.
 • Marec chytí tiež za palec.
 • Keď je marec daždivý, bude suché leto.
 • Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nad zlato.
 • Ak v marci prší, tak bude v júni pršať.
 • Rosa v marci, mráz na Ducha /je na siedmu nedeľu alebo päťdesiaty deň po Veľkej noci/, o Vavrinci /10.8/ chvíľa mrcha.
 • Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.
 • Keď brezeň orie, duben odpočíva.
 • Keď je marec teplý, je apríl chladný.
 • Keď sa deti v marci vonku hrajú na šintra, na Vianoce je biela zima.
 • Keď je v breznu veľa vetrov a v dubnu veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
 • Vidíš v marci chlapa nahatého, volíš vidieť vlka chlpatého.
 • Akže marec ore, apríl je studený, mnohé vetry nesú máj krásne zelený.
 • Ak v marci kukučka kuká a góľa (bocian) klepotá, dočkáme sa teplého leta.
 • Keď pluh i zem ryje, zima ešte žije.
 • V marci aj ovce v tanci.
 • Kto v marci blchu nezabije, môže v lete spokojne spať.
 • Suchý brezeň, mokrý apríl, studený máj, vrchovaté stodoly a sena plný háj.
 • V kožuchu sej jarinu, v košeli oziminu.
 • V marci prach, istý hrach.
 • Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci.
 • Najlepšie sliepky sú marcové.
 • Obleč si aj kožuch, ale kromple zasaď.
 • Marcové jačmene sú najlepšie.
 • Ide marec, poberaj sa starec.
 • Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
 • Pokiaľ nepadnú pašije /zhruba v ten týždeň po Kvetnej nedeli/, nebude pekne.
 • Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
 • Zemiaky sa sadievali v Zelený štvrtok /štvrtok pred Veľkou nocou/.
 • Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • Prší-li na Velý pátek, je k doufání úroda.
 • Veľký piatok /piatok pred Veľkou nocou/ daždivý znamená rok žíznivý.
 • Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
 • Na Veliký piatok jestli poprchuje, to nám požehnaný, dobrý rok sľubuje.
 • Na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy.
 • Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.
 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 • Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
 • Keď je Veľká noc /medzi 22.3 až 25.4, prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca/ mokrá, všetky nedele do Ducha budú také.
 • Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.
 • Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
 • Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
 • Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
 • Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.
 • Na Veľkú noc nemá pršať do hromu.
 • Apríl v daždi, máj v kvete.
 • Mokrý apríl, suchý jún.
 • Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
 • Dubeň hojný vodou, rujeň pivom.
 • Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
 • Aprílová a májová voda vypije víno.
 • Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu (zázračný pokrm padajúci z neba), sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.
 • Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
 • Suchý apríl, mokrý jún.
 • Suchý apríl nie je po vôli gazdom.
 • Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.
 • Ak apríl pekný, máj bude ružový.
 • Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
 • Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.
 • Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.
 • Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
 • Keď je v breznu veľa vetrov a v dubnu veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
 • Čo si duben zazelení, kveten mu to spáli, čo si kveten zazelení, červeň mu to háji.
 • Apríl seno seje.
 • Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
 • V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmenň.
 • Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
 • Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.
 • Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.
 • Ak v prvý majový týždeň pršalo, dážď bol predzvesťou bohatej úrody.
 • Dážď, dážď , májový dážď, budú mi od teba vlasy rásť.
 • Na mokré Turíce nasledujú pošmúrne Vianoce.
 • Aká je chvíľa na Vstúpenie /Nanebevstúpenie Krista Pána, štyridsiaty deň po Veľkej noci/, taká bude v celé podjasenie.
 • Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie.
 • Aj malý dážď na Vstúpenie škodí senu, naproti tomu jasný deň osoží.
 • Svätý Kríž – ovce striž.
 • Na Krížové dni sadená fazuľa bude mať veľa strukov.
 • Máj – pôjdem v háj.
 • Máj, chleba daj!
 • Chladný máj – pre ovocie raj.
 • V máji chladno – bude vína na dno.
 • V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
 • Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
 • Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
 • Máj chladný, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban /25.5/ vínom (na)plní pivnice.
 • Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
 • Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý, bude mnoho sena bez chyby v obilí.
 • Studený máj – v stodole raj.
 • Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.
 • Keď v máji neprší, jún sucho /to/ dovŕši.
 • Keď máj vlahy nedá, červeň sa predá.
 • Studený marec, mokrý máj – bude humno ako raj.
 • Suchý marec, mokrý máj – bude žito ako háj.
 • Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.
 • V máji, aby palica pastierom neobschla.
 • Suchý máj – skúpy rok.
 • Čím je teplejší a suchší máj, tým je chladnejšia a vlhkejšia väčšia časť júna.
 • Májové blato – pre hospodára zlato.
 • Májová kvapka za dukát stojí.
 • Májový dážď padá – zlato padá.
 • Májový dážď viac stojí ako Viedeň.
 • V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
 • Čo si duben zazelení, kveten mu to spáli, čo si kveten zazelení, červeň mu to háji.
 • Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
 • Po teplom jasnom máji nasleduje chladný červen.
 • Teplý máj znamená daždivý jún.
 • V máji všetko je v kvete, všetko sa veselí, i bača sa teší umytej puteri /pastierska nádoba/.
 • Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje.
 • Májová tráva moc úžitku dáva.
 • Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
 • V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
 • Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
 • Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.
 • Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí.
 • Máj a september sú bránami leta.

Na dnešný deň

 • Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.

Na zajtra

 • O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.

Na pozajtra

 • O svaté Albíne je už u nás po zimě.