Obsah

Pranostiky

Na mesiac november

 • Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
 • Na začiatku novembra teplo so zimou sa háda.
 • November - vlčí mesiac.
 • Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.
 • Novebrová hmla zhasína slnko.
 • Novebrové slnko na zem nevidí.
 • Prvý sneh dlho nepoleží.
 • Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia.
 • Studený november - zelený máj.
 • Aký je november, taký bude nasledujúci máj.
 • Aký november, taký budúci marec.
 • Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája .
 • Ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať celú zimu.
 • Ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú zimu.
 • Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj.
 • Snehy novembrové, decembrové, januárové zostanú.
 • Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.
 • Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok.

Na dnešný deň

 • Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý Peter /19.5/ zakončuje.

Na pozajtra

 • Katarína na ľade, svätý Štefan /26.12/ na blate.
 • Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie.
 • Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.
 • Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.
 • Katarína keď je v blate, Kračún (Vianoce, Štedrý deň) bude stáť na ľade.
 • Na Katrenu hladká, na Vianoce blatká.
 • Katrena hudcom husle berie.
 • Katarína muziku zapiera a Ondrej (30.11) ju potvrdí.
 • Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.
 • Na Katrenu teplo, to nedobre býva, potom o Jozefe sneh pole prikrýva.
 • Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
 • Na svätú Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú domovinu.
 • Svatá Kateřina máchá a Barbora /7.12/ je škrobí.