Obsah

Pranostiky

Na mesiac apríl

 • Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
 • Pokiaľ nepadnú pašije /zhruba v ten týždeň po Kvetnej nedeli/, nebude pekne.
 • Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
 • Zemiaky sa sadievali v Zelený štvrtok /štvrtok pred Veľkou nocou/.
 • Je-li zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
 • Prší-li na Velý pátek, je k doufání úroda.
 • Veľký piatok /piatok pred Veľkou nocou/ daždivý znamená rok žíznivý.
 • Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
 • Na Veliký piatok jestli poprchuje, to nám požehnaný, dobrý rok sľubuje.
 • Na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy.
 • Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.
 • Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
 • Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
 • Keď je Veľká noc /medzi 22.3 až 25.4, prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca/ mokrá, všetky nedele do Ducha budú také.
 • Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas celého leta.
 • Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len trošíčku a na Jána v bruchu jama.
 • Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
 • Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
 • Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.
 • Na Veľkú noc nemá pršať do hromu.
 • Apríl v daždi, máj v kvete.
 • Mokrý apríl, suchý jún.
 • Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
 • Dubeň hojný vodou, rujeň pivom.
 • Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
 • Aprílová a májová voda vypije víno.
 • Teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu (zázračný pokrm padajúci z neba), sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú.
 • Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
 • Suchý apríl, mokrý jún.
 • Suchý apríl nie je po vôli gazdom.
 • Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno.
 • Ak apríl pekný, máj bude ružový.
 • Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
 • Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste.
 • Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.
 • Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
 • Keď je v breznu veľa vetrov a v dubnu veľa dažďov, nasleduje pekný máj.
 • Čo si duben zazelení, kveten mu to spáli, čo si kveten zazelení, červeň mu to háji.
 • Apríl seno seje.
 • Búrky a mrazy sa v apríli striedajú.
 • V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmenň.
 • Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
 • Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

Na dnešný deň

 • Hrmenie pred Jurajom bolo predzvesťou nepriaznivého roka.
 • Koľko ráz pred Ďurom zahrmí, toľko ráz po Ďure bude mráz.
 • Do Ďura je vždy lepší sneh ako dážď.
 • Toľko by malo byť mrazov pred Ďurom, koľko ich bolo vlani pred Michalom /29.9/.
 • Koľko týždňov pred Ďurom vŕba sa zelená, toľko týždňov pred Annou /26.7/ žne.
 • Ako hlboko pred Ďurom vyschne, tak hlboko po Ďurovi namokne.
 • Čo do Ďura vypučí, to po Ďure vysuší.
 • Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
 • Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
 • Konope siate pred Dzurom sú dobré.
 • Dzur – kravy dur!
 • Ak kravám “zahrmelo“ v stajni, teda ak neboli ešte na paši, budú slabo dojiť.
 • Pred Dzurom môžeš kliešťami trávu ťahať zo zeme, nevyjde, po Dzure ju môžeš mlatkom biť, vyjde.
 • Svätého Ďura, vyháňa von ščúra (šťúra = bodavý hmyz)
 • Na Ďura pokoní (posledný) vdovicin pluh do poľa.
 • Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
 • Ďurova kvapka hodna je dukát, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
 • Ak prší na Ďura, bude ovos, keby ho na skalu zasial.
 • Saď zemiaky na Ďura, bude plná pivnica je i komora.
 • Na Jura má sa vinohrad zelenať cez tri rúny (chodníky, neobrobená pôda vo vinohrade, niekde i hromada kamenia).
 • Keď na Juraja z tretej rúny vidieť na révoch pucky (výhonky), bude dobrá úroda.
 • Na Ďura tráva zo zeme beží.
 • Človek v poli na Jura úrodu si rozbúra.
 • Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
 • O Ďure sa má vrana už do oziminy schovať.
 • Ak sa už na Ďura v žite havran skryje, v tom roku chlieb lacný židákov ubije .
 • Jestli sa na Jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly.
 • Kŕkanie žiab pred Jurajom signalizovalo, že po Jure zmĺknu, pretože príde ešte zima.
 • , 25. Ďuro i Marek, mrazom nás zalek.

Na zajtra

 • Koľko žaby pred Markom škrečia, toľko po ňom rady mlčia.
 • Na Marka oharky do jarka.
 • Na svätého Marka napijem sa z Jarka.
 • Tráva na svätého Marka je už hodne veľká.
 • Na svätého Marka schová sa do žita pranka (vrana).
 • Studený Marek prinesie studené Krížové dni /začínajú sa po Krížovej nedeli, t. j. piatej nedeli po Veľkej noci/.
 • Ak je na svätého Marka rosa, podaria sa prosá.
 • Keď Marek do hrsti ozimín nenatrhá, budú sneťovie žitá.
 • Keď po Markovi mesiac ubýva a spojí sa s Hladoledom /Saturn/, v tom roku neúfaj sa vínu.