Obsah

Rozpočet obce

2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 65x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 79x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 53x | 14.12.2018

2018

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 94x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 84x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 38x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 98x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 97x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 88x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 115x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 271x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 176x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 296x | 29.03.2017

2016

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 31x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 79x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 188x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 174x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 197x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 334x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 177x | 31.12.2016

Stránka