Obsah

Rozpočet obce

2017

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 38x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 39x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 34x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 39x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 145x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 122x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 230x | 29.03.2017

2016

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 25x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 120x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 116x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 127x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 173x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 124x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 122x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 338x | 31.12.2016

2015

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 8x | 03.10.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2015 Stiahnuté: 24x | 16.07.2018

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 439x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 123x | 31.12.2015

2014

Záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 8x | 03.10.2018

Stránka