Obsah

Rozpočet obce

2017

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 10x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 10x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 12x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 9x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 101x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 98x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 189x | 29.03.2017

2016

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 3x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 93x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 96x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 103x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 121x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 102x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 98x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 212x | 31.12.2016

2015

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2015 Stiahnuté: 3x | 16.07.2018

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 95x | 31.12.2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 396x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 101x | 31.12.2015

2014

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 94x | 31.12.2014

Stránka