Obsah

Rozpočet obce

2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 21x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 29x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 15x | 14.12.2018

2018

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 63x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 52x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 7x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 64x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 63x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 55x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 69x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 193x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 145x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 264x | 29.03.2017

2016

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 5x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 48x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 149x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 142x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 158x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 242x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 145x | 31.12.2016

Stránka