Obsah

Rozpočet obce

2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 38x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 91x | 29.03.2017

2016

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 27x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 31x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 33x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 43x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 47x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 40x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 40x | 31.12.2016

2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 37x | 31.12.2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 49x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 39x | 31.12.2015

2014

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 33x | 31.12.2014

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 45x | 31.12.2014

Rekapitulácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 37x | 31.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 53x | 31.12.2014

2013

Čerpanie rozpočtu 2013 Stiahnuté: 39x | 31.12.2013

Rozpočet obce na rok 2014 Stiahnuté: 34x | 31.12.2013

2012

Rozpočet obce na rok 2013 Stiahnuté: 44x | 31.12.2012

2011

Rozpočet obce na rok 2012 Stiahnuté: 37x | 31.12.2011

Stránka