Obsah

Rozpočet obce

2017

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 63x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 80x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 165x | 29.03.2017

2016

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 74x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 77x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 81x | 31.12.2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 90x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 83x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 79x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 152x | 31.12.2016

2015

Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 77x | 31.12.2015

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 356x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 87x | 31.12.2015

2014

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 76x | 31.12.2014

Záverečný účet obce za rok 2013 Stiahnuté: 79x | 31.12.2014

Rekapitulácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 69x | 31.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 92x | 31.12.2014

2013

Čerpanie rozpočtu 2013 Stiahnuté: 79x | 31.12.2013

Rozpočet obce na rok 2014 Stiahnuté: 76x | 31.12.2013

2012

Rozpočet obce na rok 2013 Stiahnuté: 85x | 31.12.2012

Stránka