Obsah

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň 2018

Typ: ostatné
Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň  2018 1Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejove že v termíne od 8. októbra 2018 až 21. októbra 2018 (posun je možný podľa vývoja počasia) sa uskutoční na celom území SR tridsiata ôsma sezónna kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote, ktorá sa vykoná na väčšine územia letecky, resp. niektoré oblasti ručným pokladaním vakcíny.

Celé územie okresu Bardejov bude vykonané leteckým pokladaním vakcíny z letiska Poprad s denzitou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod. Ručné pokladanie vakcín sa v našom regióne nebude vykonávať.

Ako vakcinačná návnada sa použije prípravok LYSVULPEN por. a.u.v., ktorý obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern, pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie.

Návnada je čiernohnedej farby, gul'atého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčnou potlačou „Pozor — vakcina proti besnote". Obsah tobolky ( vakcinačný antigén so stabilizačným médiom ) je načervenalej farby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vykoná imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihned' umyt' vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadat' lekárske ošetrenie.

Pri manipulácii s vakcinačnou návnadou z bezpečnostného hradiska a z dôvodu zabránenia prenosu l'udského pachu na vakcinačnú návnadu je potrebné bezpodmienečne používať ochranné rukavice. Použité ochranné rukavice a iný materiál, ktorý bol v kontakte s vakcinačnou návnadou je potrebné zničiť spálením.

Zároveň Vás týmto žiadame, že v prípade nájdenia vakcinačnej návnady, aby ste sa jej nedotýkali a v žiadnom prípade ju nepoužili pre domáce zvieratá. 


Vytvorené: 4. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2018 23:34
Autor: