Obsah

 

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného garanta. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21.06.2018 do konca pracovnej doby.

Znenie výzvy a podrobnosti nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Výberové konanie na garanta Komunitného centra v Raslaviciach (zverejnené 05.06.2018)

-ph-

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

V znamení Lúčnice 1

Novinka

Piatkový program Šarišských slávností piesní a tancov obohatí fenomenálny umelecký súbor Lúčnica v samostatnom hudobno-tanečnom programe so začiatkom o 22. hodine.
Dovidenia! celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:

Absolventský koncert žiakov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na koncert a slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ v Raslaviciach v školskom roku 2017/2018, ktorý sa uskutoční 13. júna 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:

Výberové konanie na garanta Komunitného centra v Raslaviciach

Obec Raslavice vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta v Komunitnom centre Raslavice. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Peter Hudák

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí 1.6.2018 od 13:00 hod - 18:00 hod. v priestoroch ZUŠ. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
Program - 50. ŠSPaT Raslavice

50. výročie ŠSPaT

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa budú konať 50. Šarišské slávností piesní a tancov. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:
Prijímacie skúšky Hertník

Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

Základná umelecká škola v Raslaviciach v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje
prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2018/2019
celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
 Verejný koncert žiakov ZUŠ

Verejný koncert žiakov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach – elokované pracovisko Hertník, ktorý sa uskutoční 29. mája 2018 o 16:30 v areáli ZŠ v Hertníku.
celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Raslavice

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni obec Raslavice predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor:
Výtvarná súťaž - FOLKLÓR

Vytvarná súťaž "FOLKLÓR"

ZUŠ v Raslaviciach vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“. Uzávierka súťaže 31.5.2018. Budeme radi, keď sa do nej zapojíte a už teraz sa tešíme na vaše výtvarné práce. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z tvorby. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční 16. mája 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:

Mediačná poradňa v obci RASLAVICE

Obec Raslavice v spolupráci s mediátormi mediačnej kanceláriou DOHODA pre Vás otvorili mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať 1x mesačne .
Prvá úvodná poradňa bude k dispozícii obyvateľom obce dňa: 15.05.2018 v priestoroch OÚ ,
od 10.00 – 11.00 hod. / v prípade záujmu obyvateľov vieme prispôsobiť termín a čas mediačnej poradne aj v popoludňajších hodinách po vzájomnej dohode s obcou, prípadne sa môžu obyvatelia vopred objednať na OÚ /
celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Jazdecké preteky

XXIV. Jazdecké preteky

Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novoteam Abrahámovce Vás pozývajú na XXIV. Jazdecké preteky dňa 20. MÁJA 2018 v športovom areáli v Raslaviciach. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Pozvánka

Pozývame Vás a všetkých poskytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb (lekárov, ADOS, prevádzkovateľov laboratórií, lekárnikov...) na spoločné rokovanie k zámeru obce Raslavice vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rokovanie sa uskutoční dňa 10. mája 2018 10.05.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach o 15:00 hod
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.05.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Návrh - VZN č. 2-2018 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb

„Návrh“ ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba
a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach
celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:

Pozvánka

Pozývame Vás a všetkých poskytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb (lekárov, ADOS, prevádzkovateľov laboratórií, lekárnikov...) na spoločné rokovanie k zámeru obce Raslavice vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rokovanie sa uskutoční dňa 02. mája 2018
v Zdravotnom stredisku v Raslaviciach (ul. Sekčovská 26/1, 086 41 Raslavice) o 15:00 hod.
celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:
Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Srdečne Vás pozývame na baletné predstavenie k tridsaťročnici tvorivej činnosti súboru umeleckého tanca Miniatury "Snehulienka a sedem trpaslíkov" dňa 1. mája 2018 o 18:00 hod. v Dome kultúry, vstupné dobrovoľné. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 30.apríla do 31. mája 2018
Bližšie informácie a žiadosti Vám ochotne poskytneme v MŠ Toplianska č. 152, denne od 7.00-16.00 hod.
celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.4.2018

VSD a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci Raslavice - ul. Kláštorná úsek od č.d. 1 po č.d. 41; ul. Alejová č.d. 13, 15; ul. Lopuchovská č.d. 1, 2; celá ul. Hlboká v termíne 11. apríl 2018 od 08:00  do 15:30 hod.  celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:
Koncert učiteľov

Koncert učiteľov

ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Koncert učiteľov dňa 10. apríla 2018 o 17:00 hod. v Dome kultúry. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:
Zápis do 1 roč. 2018

Zápis do 1. ročníka

ZŠ v Raslaviciach Vám pozýva na zápis do 1 ročníka dňa 17.-18.4 2018 celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:

Zberný dvor zatvorený 31.3.2018

Oznamujeme občanom, že dňa 31.3.2018 / t.j. Sobota/ je z technických príčin Zberný dvor zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor:
Veľkonočná výstava

Veľkonočná výstava

Obec Raslavice Vás pozýva na tradičnú výstavu veľkonočnej výzdoby v pracovných dňoch od 23.3.2018 - 28.03.2018 v Obradnej miestnosti obecného úradu. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:
Tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne Výtvarného odboru ZUŠ v Raslaviciach

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne Výtvarného odboru ZUŠ v Raslaviciach, ktoré sa uskutočnia 28. marca 2018 od 13:00 hod v učebni VO v ZUŠ v Raslaviciach. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce  Vás pozýva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2018 /utorok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor:
Divadelné predstavenie MOZOĽOVCI

Divadelné predstavenie - MOZOĽOVCI

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Raslaviciach a KD aZI v Raslaviciach , pozývajú svojich členov a ostatných občanov na divadelné predstavenie MOZOĽOVCI, ktoré odohrajú divadelníci z Tulčíka dňa 17.marca 2018 /sobota/ o 15:00 hod. v kinosále KD Raslavice. Vstupné pre dospelých 1,50 € a deti do 15 rokov zdarma.Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Prieskum záujmu o Materskú školu

Vážení rodičia,
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2018.
Od 15.02.2018 – 15.03.2018 sa uskutoční PRIESKUM ZÁUJMU O MATERSKÚ ŠKOLU.
Svoj záujem môžete nahlásiť:
- osobne v materskej škole u riaditeľky MŠ
- na telefónnom čísle 0919 073739
- emailom: msraslavice@gmail.com celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor:

Úprava systému zberu zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania,
Týmto Vám oznamujeme, že dňom 1.1.2018 nadobudlo účinnosť nové VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad, ktorým sa upravuje systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Podľa tohto VZN sa budú vyvážať len nádoby označené nálepkou (s erbom obce, označením roku). V súvislosti s týmto budú v týždni od 8.1.2018 do 12.1.2018 pracovníci Obecného úradu umiestňovať nálepky na zberové nádoby na zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby) pri jednotlivých rodinných domoch. Počet označených nádob bude korešpondovať s počtom osôb žijúcich v rodinnom dome. V prípade ak v dome žije 1 – 5 obyvateľov, bude označená 1 nádoba, v prípade ak v dome žije 6 – 10 osôb, označené môžu byť 2 nádoby.
V prípade, ak máte záujem o vývoz viacerých nádob, než na koľko máte nárok, je možné na obecnom úrade dokúpiť:
a) „celoročnú“ náleku, ktorú umiestnite na ďalšiu zberovú nádobu a budú Vám vyvážané všetky označené nádoby (cena nálepky je 45,90 € - 17 vývozov v roku 2018);
b) nalepovací pásik, pre označenie nádoby (kuka nádoby, vreca) pre jednorázový zber (cena 2,70 €).
Zároveň Vás upozorňujeme, že vyvážané budú len označené nádoby, ktoré budú v zberový deň umiestnené v zmysle platného VZN obce o odpadoch (t.j. voľne prístupné z verejného priestranstva).
celý text

ostatné, náš tip | 10. 1. 2018 | Autor: Peter Paľa
prvá prechádzajúci
z 2
posledná