Obsah

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

Typ: ostatné
MAS Sekčov-Topľa pozýva zástupcov súkromného sektora na stretnutie v rámci napĺňania opatrení stratégie CLLD.

"Vážená pani/vážený pán,

pozývam Vás na informačno – pracovné stretnutie pre súkromný sektor, ktoré sa bude konať 02. októbra 2018 v čase od 13,30 do 16,00 hod. v obradnej sieni OÚ Raslavice. Účelom stretnutia je na základe Vami zaslaných projektových listov spoločne zostaviť zoznam potenciálnych projektov pre čerpanie príspevkov v prvej fáze realizácie stratégie MAS, t.j. s ukončením do 31.10.2019 a poradenstvo v prípade nejasností spojených s projektami.
Súčasne Vás žiadam, aby ste zaslali projektové listy v požadovanom termíne do 26.9.2018, a tak umožnili pracovníkom kancelárie pripraviť do konania stretnutia prehľad plánovaných projektov.
Veríme, že vzhľadom na dôležitosť koordinácie pri podávaní žiadostí s nastaveniami čerpania v stratégii CLLD sa zúčastníte tohto stretnutia, resp. zabezpečíte Vášho zástupcu.

S pozdravom

Mgr. Marianna Potanovičová
Odborná asistentka pre implementáciu stratégie CLLD

Mob.: 0908 285 263, kancelaria@massekcovtopla.sk"


Príloha

Vytvorené: 20. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2018 15:36
Autor: