Obsah

Úprava systému zberu zmesového komunálneho odpadu

Typ: ostatné | náš tip
Vážení občania,
Týmto Vám oznamujeme, že dňom 1.1.2018 nadobudlo účinnosť nové VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad, ktorým sa upravuje systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Podľa tohto VZN sa budú vyvážať len nádoby označené nálepkou (s erbom obce, označením roku). V súvislosti s týmto budú v týždni od 8.1.2018 do 12.1.2018 pracovníci Obecného úradu umiestňovať nálepky na zberové nádoby na zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby) pri jednotlivých rodinných domoch. Počet označených nádob bude korešpondovať s počtom osôb žijúcich v rodinnom dome. V prípade ak v dome žije 1 – 5 obyvateľov, bude označená 1 nádoba, v prípade ak v dome žije 6 – 10 osôb, označené môžu byť 2 nádoby.
V prípade, ak máte záujem o vývoz viacerých nádob, než na koľko máte nárok, je možné na obecnom úrade dokúpiť:
a) „celoročnú“ náleku, ktorú umiestnite na ďalšiu zberovú nádobu a budú Vám vyvážané všetky označené nádoby (cena nálepky je 45,90 € - 17 vývozov v roku 2018);
b) nalepovací pásik, pre označenie nádoby (kuka nádoby, vreca) pre jednorázový zber (cena 2,70 €).
Zároveň Vás upozorňujeme, že vyvážané budú len označené nádoby, ktoré budú v zberový deň umiestnené v zmysle platného VZN obce o odpadoch (t.j. voľne prístupné z verejného priestranstva).

Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 08:01
Autor: Peter Paľa