Obsah

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

Typ: ostatné
Výzva na predloženie ponuky 1Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK, financovanej z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Podrobnosti Výzvy sú dostupné po kliknutí na tento odkaz.


Vytvorené: 28. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2018 09:17
Autor: