Obsah

Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole

Typ: ostatné
Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole 1Obec Raslavice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky Ministerstva školstva SR vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy pri ZUŠ, Toplianska 144, 086 41 Raslavice.

V zmysle uvedeného starosta obce žiada riaditeľa ZUŠ o zabezpečenie voľby členov rady školy v nasledovnom zložení a počte:

2 zvolení pedagogickí zamestnanci ZUŠ, 1 zvolený nepedagogický zamestnanec ZUŠ, 2 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami ZUŠ, 1 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby do Rady školy pri ZUŠ je potrebné uskutočniť najneskôr do 30.10.2018. 

Podrobnejšie informácie sú dostupné na úradnej tabuli obce.


Vytvorené: 6. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 10. 2018 10:01
Autor: