Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

V obci Raslavice sa nachádzajú dve materské školy:

Materská škola

Toplianska 152  

086 41 Raslavice      

tel. kontakt: 054/47 92 131   

mail: msraslavice@gmail.com     

Materská škola

Alejová 504

086 41 Raslavice        

tel. kontakt: 054/47 92 126

mail: msalejova@gmail.com

Materská škola na Toplianskej ulici je štvortriedna s celodennou prevádzkou a kapacitou 84 detí.

Materská škola na Alejovej ulici je dvojtriedna s celodennou prevádzkou a kapacitou 44 detí.

Obe materské školy ponúkajú aj možnosť poldenného pobytu a Adaptačného pobytu pre deti, ktoré dosiahli vek 2 roky a spĺňajú podmienky Školského poriadku (odplienkované, ovládajú hygienické a sebaobslužné návyky). V materských školách pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu „ Iní a predsa rovnakí“, ktorý vnáša  do výchovno-vzdelávacieho procesu prvky inklúzie.

MŠ sú zapojené do projektov - „Recyklohry“, ktorý učí deti starostlivosti o životné prostredie, separácii a recyklácii odpadu, „Dajme spolu gól“, ktorý vedie deti k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu a „Aflatoun“, pomocou ktorého vedieme deti k získaniu sociálnych a finančných zručností.

Z národného projektu PRIM a PRIM II sme prešli do projektu POP III, vďaka ktorému v MŠ Toplianska 152 pôsobí školská psychologička, pedagogické asistentky a rodičovská asistentka. Náplňou ich práce je venovať sa tímovo, ale aj individuálne deťom, ktoré potrebujú viac stimulov na celkový rozvoj osobnosti a získanie veku primeraných kompetencií pre vstup do 1. ročníka Základnej školy.

V MŠ ponúkame stravovanie zdravej výživy, kde sa pravidelne podávajú čerstvé zeleninové a ovocné šaláty, často sa ponúka mlieko a mliečne výrobky a dodržiava sa pitný režim dňa. Deti, ktoré majú rôzne druhy alergií na potraviny, majú možnosť (po doručení správy od odborného lekára) mať tieto potraviny zo stravy vylúčené, existuje aj možnosť donášky vlastnej stravy (po súhlase RÚVZ v Bardejove).

MŠ spolupracujú s rodičmi, stretávajú sa na besiedkach, workshopoch, tvorivých dielňach, brigádach a výletoch. So ZŠ v Raslaviciach spolupracujú obe MŠ v rámci návštev prvákov na hodine čítania a učitelia zo ZŠ navštevujú budúcich prvákov pri aktivitách v MŠ.

Pomocným orgánom MŠ je Rada školy, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú a pomáhajú riešiť problémy.

Obe MŠ sú zrekonštruované a teda majú vytvorené optimálne podmienky pre šťastný život detí v MŠ a úspešný štart pre 1. roč. ZŠ. V MŠ dostanú deti všetky základné atribúty pre ich ďalší zdravý a plnohodnotný život. Pri odchode do 1. ročníka ZŠ získavajú deti Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. daného roku.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 2016_2017 Veľkosť: 288.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019 Veľkosť: 294.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020 Veľkosť: 293.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti rok 2020-2021 Veľkosť: 286.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 2021-2022 Veľkosť: 209.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022-2023 Veľkosť: 209.1 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Písomné vyhlásenie Veľkosť: 91.8 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťa PPV - Toplianska 152 Veľkosť: 93.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa PPV Veľkosť: 93.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.2.2024
Školský poriadok MŠ Alejová Veľkosť: 461.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2024
Školský poriadok MŠ Toplianska Veľkosť: 431.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2024

Partnerské obce