Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denný stacionár

Kontaktná osoba: Mgr. Duraková Martina

V dennom stacionári v Raslaviciach na ulici Kláštorná 102, zriadenom obcou sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona č. 448/2008, § 40. Sociálnu službu poskytujeme len určitý čas počas dňa, ktorý je zmluvne dohodnutý v zmluve, ktorá sa uzatvára medzi klientom a obcou Raslavice.

 

Poskytuje sa zo zákona:

-          pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

-          sociálne poradenstvo,

-          sociálnu rehabilitáciu,

-          stravovanie,

a zabezpečujeme:

-       rozvoj pracovných zručností,

-       záujmovú činnosť.

 

Poberateľom sociálnej služby v dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života prostredníctvom nasledovných programov:  záujmové činnosti, tvorivé činnosti, cvičenie, vychádzky, posedenia pri rozhovore, prednášky, besedy, kultúrne programy, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod. Snažíme sa o zabezpečenie priestoru pre zmysluplné využitie voľného času, o poskytnutie podpory pri napĺňaní potrieb spoločenského života v období odkázanosti na pomoc druhého a o zmysluplnosť okamihov života bez samoty. Vytvárame priestor pre vzájomné zdieľanie, stálosť a prijatie.  


Poskytujeme podľa potreby aj:

·          kontrolu krvného tlaku, telesnej teploty,

·         dohľad nad užívaním liekov,

·         dohľad nad pitným režimom.


   
Poslaním zariadenia je poskytovať  kvalitné sociálne služby pre prijímateľov sociálnej služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a podporou zmysluplného a čo najsamostatnejšieho života. Hlavným cieľom je uplatňovanie inovatívnych prístupov v práci a trvalo skvalitňovať služby zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy Veľkosť: 21.1 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024

Partnerské obce