Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunitné centrum

 

Hlavná 164

086 41 Raslavice

e-mail: kc.raslavice@gmail.com

tel. kontakt: 0948 033 652

Pracovná doba:

Pondelok    

Utorok        

Streda          

Štvrtok         

Piatok          

 

08.00 – 12.00    

08.00 – 12.00    

08.00 – 12.00   

08.00 – 12.00   

08.00 – 12.00

 

12.30 – 16.00

12.30 – 16.00

12.30 – 16.00

12.30 – 16.00

12.30 – 16.00

Zamestnanci:

  • odborný manažér – Mgr. Bernardína Kozáková
  • komunitný pracovník – Kristína Kleinová
  • komunitný pracovník – Jozef Žolták DiS. art.

Administratíva  08.00 – 09.30

Mapovanie potrieb, poradenstvo a aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb 09.30 – 16.00

Komunitné centrum patrí medzi služby s nízkoprahovým charakterom.  Je ľahko dostupné všetkým  záujemcom v lokalite, ktorá je určená a poskytovaná osobám nachádzajúcim sa  v nepriaznivej sociálnej situácii a je priestorom pre diskusiu a spoluprácu vo vnútri komunity, ale aj smerom von. Cieľom práce komunitného centra je uľahčiť prijímateľom kontakt so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám, prístup k podpore a pomoci, a tým podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou s princípmi nediskriminácie a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ vybral.

August 2023 bol spustený nový projekt zameraný na  komunitnú prácu ako jednu z profesionálnych metód sociálnej práce. „Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva.“ Vychádza z reálnych potrieb komunity a predchádza jej mapovanie, kde komunita určuje cieľ a postup aktivít a je expertom na seba a svoju situáciu.

Komunitné centrum realizuje  aj ďalšie činnosti zamerané na efektívne trávenie voľného času  a tak predchádzanie sociálno-patologickým javom detí a mládeže. Medzi hlavné patria edukačno-výchovné aktivity, formou gramatických a matematických cvičení, pomocou vedomostných hier, ktoré sú zamerané na rozvoj reči, zábavnou formou zlepšiť komunikáciu, hry zamerané na finančnú gramotnosť, pozornosť a logické myslenie. Medzi záujmové aktivity tu patrí tvorivá dielňa zameraná na kreativitu a tvorenie, hudobný, tanečný,  výtvarný prejav, spoločenské hry.  Preventívne aktivity  na témy finančnej gramotnosti, závislosti, zdravie, hygienu a iné. Šiesty rok spolupracujeme so Spojenou školou v Bardejove,  Štefaniková 64 a poskytujeme priestor pre praktické vyučovanie duálneho vzdelávania v odbore praktická žena, pod odborným dohľadom majsterky Bc. Kataríny Kotikovej. Dievčatá sa učia vykonávať ručné práce zamerané na jemnú motoriku, šitie na stroji, varenie, pečenie a rozvoj pracovných zručnosti. Priestory  KC poskytujeme aj n. o. organizácii programu Cesta von,  kde  realizujú rodičovské kluby a  individuálne konzultácie mentorky s omamou.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán komunitného centra Veľkosť: 868.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.5.2024

Partnerské obce