Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ing. Ján Hovanec

- 1.5.1946 – 1.12.1994

Jadrový fyzik- popredný česko-slovenský odborník v jadrovej energetike

Ing. Ján Hovanec sa narodil v Raslaviciach 1.5.1946. Patril k najlepším žiakom v obci i na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bardejove (1961-1964). Už tam prejavil záujem o nové vedné odvetvie- o jadrovú fyziku.

Jadrovej fyzike sa u nás v tom čase venoval pomerne úzky okruh odborníkov. Možnosti študovať tento odbor boli len v Prahe na Českom  vysokom  učení technickom alebo v zahraničí. Záujem o toto štúdium bol vysoký, možnosti  prijatia však boli obmedzené iba pre najnadanejších študentov. Ján Hovanec roku 1964 úspešne  zložil prijímacie skúšky na ČVUT v Prahe a patril medzi prvých úspešných absolventov tohto štúdia pochádzajúcim z východného Slovenska.

Medzi jeho učiteľov patrili významné osobnosti  jadrovej fyziky známe nielen u nás, ale aj v zahraničí. Z mnohých možno spomenúť aspoň akademika Běhounka – známeho nielen v odborných kruhoch, ale populárneho aj ako účastníka Nobileho výpravy ( tá roku  1928 po prelete Severného pólu vzducholoďou  Itália stroskotala v Severnom ľadovom oceáne), či autora populárno-náučných i dobrodružných kníh pre mládež.

Jána Hovanca už v čase štúdia zaujali obrovské možnosti mierového využitia jadrovej energie. Stal sa jedným z prvých absolventov štúdia v odbore atómové reaktory.  V tom čase narastal počet atómových elektrární po celom svete. V ZSSR začala prevádzka roku 1954, v USA, Francúzsku,  Veľkej Británii roku 1956, v roku 1961 v Nemecku, roku 1962 v Taliansku, Kanade, roku 1963 v Japonsku, Holandsku, Švédsku.

Najviac energíe získavali  z atómových elektrární v USA (272,5 mil. kWh),   Francúzsku  (113,5mil.), Japonsku (92 mil.), ZSSR (68 mil.), a Nemecku (63 mil.). Roku 1958 sa začala stavať prvá atómová elektráreň na Slovensku v Jaslovských Bohuniciach. Stala sa nádejou pre slovenskú energetiku, nakoľko výkon tepelných elektrární vo Vojanoch a Novákoch, ani výkon malých vodných elektrární nestačil pre potreby Slovenska.

Po slávnostnej promócii  v Organovej sieni pražského Rudolfína roku 1969 nastúpil Ing. Ján Hovanec do výskumno-vývojového pracoviska  v Jaslovských Bohuniciach. V tom čase sa robili prípravné práce pred začatím prevádzky prvej slovenskej atómovej elektrárne. Ako výskumný pracovník v tom čase absolvoval viaceré študijné pobyty i v zahraničí , hlavne v ruskom Dubne i vo Výskumnom ústave pre jadrový výskum v Prahe-Řeži.

Z hľadiska jeho budúcej praxe bola zaujímavá a užitočná  aj jeho práca pri prevádzke najväčšej tepelnej elektrárne na Slovensku – vo Vojanoch. Odborné vedomosti zo štúdia i z výskumnej práce, ako aj skúsenosti z Vojan využil pri svojom pôsobení v Jaslovských Bohuniciach.

Jeho postavenie hlavného smenového inžiniera a neskôr vedúceho oddelenia riadenia  prevádzky atómovej elektrárne patrili k najzodpovednejším. K týmto funkciám ho iste predurčovali nielen odborné, ale aj mimoriadne osobné vlastnosti (zodpovednosť, precíznosť, ale aj vyrovnanosť a priateľskosť).

Katastrofa v Černobyli sa stala predmetom diskusií o budúcnosti atómových elektrární. Vývoj však ukazuje, že bez jadrovej energie sa zatiaľ väčšina vyspelých štátov  nezaobíde. Tepelné elektrárne využívajúce  u nás menej hodnotné hnedé uhlie patria k najväčším znečisťovateľom nášho životného prostredia, vodné elektrárne si vyžadujú výdatné vodné zdroje. Skúsenosti  zo štátov, ktoré získavajú energiu hlavne z jadrových elektrární (USA, Francúzsko, Veľká Británia) však ukazujú, že prevádzka môže byť bezpečná i ekologická.

Dnes si bez elektrickej energie nevieme predstaviť náš každodenný život. V čase svojej plnej prevádzky dodávala atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach jednu tretinu  energie pre Slovensko. Náš rodák , Ing. Ján Hovanec patril medzi tých našich popredných odborníkov, ktorí boli pri začiatkoch  jej činnosti.

Ing. Ján Hovanec zomrel po krátkej, ale ťažkej chorobe v Trnave 1. decembra 1994. Atómová elektráreň bola jeho srdcovou záležitosťou a pracoval v nej do posledných dní svojho života. Je pochovaný na mestskom cintoríne v Trnave. Pri rozlúčke s ním riaditeľ atómovej elektrárne zdôraznil, že v   jadrovej energetike v Čechách a na Slovensku nebolo takého pracovníka, ktorý by nebol poznal meno a zodpovednú prácu Ing.Jána Hovanca

 

MUDr. Jozef Chovanec

Partnerské obce