Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil verejného obstarávateľa

OBEC RASLAVICE

Obec Raslavice je verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý uverejňuje informácie týkajúce sa verejného obstarávania na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
IČO: 00 322 521
DIČ: 2020624606
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN č. ú.: SK59 0200 0000 0000 0192 1522

KONTAKTNÁ OSOBA
Ing Adrián Rychvalský, starosta obce

Mgr. Peter Hudák, PhD., prednosta OcÚ Raslavice 


ADRESA
Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice

KONTAKT
Telefón: +421 54 479 22 22
Fax: +42154 479 22 22
e-mail: obec@raslavice.sk
internetová adresa: www.raslavice.sk

Partnerské obce