Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľov

Kontaktná osoba: PhDr. Martina Marcinová

Email: martina.marcinova@raslavice.sk

Tel. kontakt: 054 / 479 22 22

 

K prihláseniu sa na trvalý pobyt  je potrebné aby občan predložil na ohlasovni pobytu OcÚ Raslavice tieto doklady a údaje potrebné k hláseniu trvalého pobytu:

  • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak občan nemá občiansky preukaz (nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu)
  • cestovný doklad Slovenskej republiky, ak občan nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
  • osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (nie staršie ako 6 mesiacov), ak nemá  občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ani cestovný doklad Slovenskej republiky
  • rodný list dieťaťa - ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky (Osobitná matrika MV SR).
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

Občan poskytne ohlasovni na trvalý pobyt nasledovné údaje - názov obce a katastrálneho územia, identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva.

Po prihlásení na trvalý pobyt je potrebné písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt sa nevyžaduje ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania  nehnuteľnosti
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred pracovníčkou ohlasovne.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 15 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024
Cenník správnych poplatkov od 01.04.2024 Veľkosť: 12.9 kB Formát: docx Dátum: 4.4.2024
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 31.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 9.4.2024

Partnerské obce