Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebný úrad, životné prostredie, pozemné komunikácie

Kontaktná osoba: Markušová Eva – administratívny pracovník stavebnej agendy  

E-mail: eva.markusova@raslavice.sk

Tel. kontakt: 0917 708 651

 

Výrub stromov

V týchto prípadoch platí iba ohlasovacia povinnosť:

  • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
    Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
  • Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  • Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.
    Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci Raslavice zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (viď tlačivá - oznámenie o výrube ), stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

Na všetky ostatné prípady je potrebné podať Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby Veľkosť: 32 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Oznámenie o výrube stromov Veľkosť: 335.3 kB Formát: pdf Dátum: 18.4.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Veľkosť: 60.5 kB Formát: doc Dátum: 18.4.2024
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Veľkosť: 13.7 kB Formát: docx Dátum: 17.4.2024
Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku Veľkosť: 31 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky MZZO Veľkosť: 40.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť stanovisko k ÚK Veľkosť: 12.3 kB Formát: docx Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o terénne úpravy Veľkosť: 33 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o zmene stavbypreddokončením podľa § 68 Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o vydanie SP na stavebné úpravy Veľkosť: 35.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadost o stavebné povolenie Veľkosť: 43 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ( lehoty výstavby) Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Veľkosť: 29.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 31.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Žiadosť o odstránenie stavby Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Veľkosť: 35 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Žiadosť na skušobnú prevádzku Veľkosť: 14.9 kB Formát: docx Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (pozdĺžna rozkopávka, kríženie cesty) Veľkosť: 46.5 kB Formát: rtf Dátum: 16.4.2024
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojene s kolaudáciou stavby Veľkosť: 88.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Podnet na vykonanie ŠSD Veľkosť: 28 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Ohlásenie stavebných úprav - udržiavacích prác Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 16.4.2024
Návrh na kolaudáciu Veľkosť: 33 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Návrh na vydanie územného rozhodnutia Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 31.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ Veľkosť: 51.5 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024
Vyhlásenie stavebného dozoru Veľkosť: 39 kB Formát: doc Dátum: 4.4.2024

Partnerské obce