Obsah

Prehľad bohoslužieb 

 

Farnosť Raslavice

 

Kostol Narodenia Panny Márie:  7.6.2021 - 13.6.2021 

 

  • Pondelok: 18:00 hod.
  • Utorok:      18:00 hod. 
  • Streda:      18:00 hod.
  • Štvrtok:     18:00 hod. 
  • Piatok:      18:00 hod.
  • Sobota:     08:00 hod., 16:00 hod., 18:00 hod.
  • Nedeľa:     09:00 hod., 11:00 hod. 

 

Kostol sv. Mikuláša

 

Kostol sv. Mikuláša

Štvrtok: 

 

Kláštor sv. Jozefa

 

Kláštor sv. Jozefa

 

Prehľad služieb božích evanjelickej cirkvi augsburského vyznania:

Prehľad služieb božích evanjelickej cirkvi augsburského vyznania:

Nedeľa: 09:00 hod.