Obsah

Dobrovoľní hasiči v obci po zlúčení Vyšných a Nižných Raslavíc

 

V auguste 1971 došlo k zlúčeniu obcí Vyšné a Nižné Raslavice v jednu politickú obec pod názvom Raslavice. Následne v r. 1972 sa zlúčili dve hasičské organizácie v jednu, spoločnú. Vo voľbách v r. 1973 bol zvolený výbor s predsedom Janom Štiblarom a veliteľom Jozefom Gdovinom. Už jednotný hasičský zbor mal vtedy 50 členov a bol vybavený troma motorovými striekačkami - DS 16, PPS-12 a Tatra 805, ktorá bola neskôr vymenená za Š-706 RTHP CAS 25. Od roku 1974 funkciu predsedov vykonávali: Jozef Gdovin, Milan Straka, Ing. Ján Paľa, Jozef Džalaj,Ing. Jozef Svit, Vladimír Matej, Milan Kračanský a František Hrivňák. 
Veliteľmi v období po roku 1971 boli Milan Straka, Ján Opett, Pavol Ondek, Jozef Saloky, Jozef Džalaj, Ing. Jozef Svit, Vladimír Kohút, Ondrej Vaňo.V roku 2005 mal DHZ 87 členov, z toho 11 žien a bol najpočetnejším zborom v okrese.

 

Dobrovoľní hasiči v obci po zlúčení Vyšných a Nižných Raslavíc

V roku 1998, keď si DHZ pripomínal 75. výročia založenia, mali Raslavice tú česť organizovať 6. ročník Šarišského pohára, na ktorom sa zúčastnilo 38 družstiev. Podujatia sa zúčastnil aj prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR JUDr. Jozef Minárik