Obsah

Medzinárodná spolupráca

 

 V dňoch 28 a 29. 3. 2003 sa naši hasiči na pozvanie SDH Radslavice zúčastnili nočnej súťaže  hasičskej všestrannosti – je to zároveň aj začiatok spolupráce obcí Raslavice – Radslavice. V jeseni, na súťaži „Raslavický pohár“, boli prítomní aj členovia družobného SDH z Radslavíc pod vedením  predsedu Svazu dobrovolných hasičů  a zároveň starostu obce Radslavice Stanislava Jemelíka. Od tohto roku sa datuje spolupráca s obcou Radslavice, ktorá funguje do dnes a v roku 2013 si pripomíname jej 10. výročie. Počas týchto rokov dochádzalo k neustálej výmene skúsenosti v oblasti požiarnej ochrany. Raslavické družstvá sa zúčastňujú súťaží v Radslaviciach a naopak družstvo Radslavíc pravidelne prichádza na súťaž do Raslavíc. Postupom času sa spolupráca v oblasti požiarnej ochrany rozšírila aj na spoluprácu v oblasti futbalu a kultúry. Obec Radslavice sa skrze spoluprácu DHZ stala významnou partnerskou obcou Raslavíc.

 

Medzinárodná spolupráca

 

Spoločná fotografia Radslavických a Raslavických hasičov a hasičiek po súťaži v Raslaviciach v roku 2012

 

Pamätný tanier – 10 výročie spolupráce s obcou Radslavice

Pamätný tanier – 10 výročie spolupráce s obcou Radslavice

 

Opačným smerom (od spolupráce v olblasti kultúry smerom aj k spolupráci v oblasti požiarnej ochrany) sa rozvíja spolupráca s partnerskými obcami z Poľska. Na súťaž DHZ prijímajú pravidelne pozvanie hasičské oddiely z gmín Dydnia, či Korzenna.

 

OSP Niebocko (gmina Dydnia, PL) na súťaži v Raslaviciach v roku 2012

OSP Niebocko (gmina Dydnia, PL) na súťaži v Raslaviciach v roku 2012