Obsah

Najväčšie požiare v obci v 20. storočí

 

Požiar zo začiatku 20. storočia v Uhorských Raslaviciach – hovorí o ňom kronika z 30. rokov 20. storočia: „Podľa niektorých údajov, v tunajšej obci neboli častejšie požiare. Obec podľa výpovedí niektorých občanov asi pred 30-timi rokmi bol v tunajšej obci veľký požiar, ktorému padlo za obeť mnoho domov. Založený bol neznámym páchateľom, ktorý tak pripravil mnoho obyvateľov o prístrešie“.
Požiar v Slovenský ch Raslaviciach v roku 1921 – O tomto požiari hovorí taktiež kronika obce: „V obci vypukol veľký požiar. Ľudia boli práve na poli a kým sa z poľa vrátili, celá obec už bola v plameňoch. Požiar zničil 46 domov a stodôl, dobytok sa zachránil len tak, že bol na pastve. Požiar vznikol od idúceho vlaku, z ktorého rušňa vyskočila iskra a zapálila stodolu. Železnica zaplatila škodu vo výške 200 000 Kčs.“

Požiar v roku 1928 v Slovenských Raslaviciach – požiar, ktorý svojim rozsahom tak zarezonoval v spoločnosti, že o odškodnení poškodených rokoval aj parlament.