Obsah

Súčasnosť DHZ Raslavice

 

V ostatnom období prešiel DHZ viacerými zmenami, čo sa týka materiálnej aj personálnej základne. Rozšírená bola kancelária v dome kultúry, vybudovaná v roku 2006 požiarna zbrojnica – ako prístavba Domu kultúry, rozšíril sa vozový park o Pragu V3S – pojazdná dielňa a v roku 2012 aj o požiarne vozidlo AVIA. DHZ  vybavená, historickou striekačkou PPS8, zásahovou striekačkou PPS 12 a dvomi športovými striekačkami PPS 12 s objemom 1600 ccm a 1900 ccm.

 

Členská základňa sa po viacerých pohyboch ustálila na cca 50 členoch, pričom od roku 2009 pôsobí aj nanovo zložené ženské družstvo. DHZ každoročne organizuje hasičskú súťaž. V roku 2009 sa oficiálne zmenil názov súťaže z Raslavickej Prilby na Memoriál Jozefa Džalaja - na pamiatku a počesť nášho dlhoročného predsedu Jozefa Džalaja, ktorý spravil pre DHZ Raslavice veľa užitočnej práce. O svojej činnosti informuje DHZ prostredníctvom obecných médií (najmä v Občasníku), ale tiež na svojej internetovej stránke: hasici.raslavice.sk/

 

Súčasnosť DHZ Raslavice