Obsah

Vznik a začiatky Dobrovoľného hasičského zboru v Slovenských (Vyšných) Raslaviciach

 

Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol založený v r. 1923 a mal 40 členov. Zakladateľmi boli Anton Maník a miestny učiteľ Ľudovít Kováč. Prvým veliteľom DHZ bol Anton Maník, ktorý vo funkcii veliteľa alebo predsedu aktívne pôsobil až do r. 1956. Zbor  už v r. 1934 mal motorovú hasičskú striekačku s potrebným množstvom hadíc. V roku 1938 v DHZ pracovali títo občania: Anton Maník, Ján Saloky, Jozef Regeci, Jozef Vavrek, Vojtech Revický, Jozef Marcin, Štefan Guňa, Štefan Novotný, Andrej Packa, Ján Kontura, Štefan Slivka, Karel Bělunek a Štefan Revický.

Po reorganizácii DHZ v r. 1955 bol na ustanovujúcej schôdzi zvolený 9- členný výbor na čele s Antonom Maníkom a veliteľom Jozefom Hudákom. V r. 1957-1960 bol predsedom Július Maník, ktorý bol v roku 1960 nahradený Jánom Udermanom. Do r. 1971 funkciu predsedu vykonávali Ján Varga a Vincent Jarina. Funkciu veliteľa zastávali František Halečka, Ján Miščík a František Jusko.

 

Vznik a začiatky  Dobrovoľného hasičského zboru v Slovenských (Vyšných) Raslaviciach