Obsah

Vznik a začiatky  Dobrovoľného hasičského zboru v Uhorských (Nižných) Raslaviciach

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený  v 6.7.1930 a mal pri založení 20 členov. Zakladateľom bol Teodor Šoltés, obvodný notár, ktorý bol tiež veliteľom tohto zboru. Ako ďalej hovorí kronika Uhorských Raslavíc: „Striekačku majú štyrkolovú, ktorá je umiestnená vo vozarni pri kaštieli. Táto je v dobrom stave.“ Prvý výbor DHZ poznáme až z r. 1944, kedy veliteľom bol Andrej Biroš ml., zástupcom Andrej Kostár, tajomníkom Mikuláš Vaňo a pokladníkom Juraj Biroš ml. DHZ mal na hasenie požiarov ručnú striekačku. Od r. 1953 vo funkcii predsedov boli: Mikuláš Marcin, Ján Paľa st., Ján Fuček, Pavol Gaži a Štefan Vaňo. V r. 1953-1971 sa počet členov hasičského zboru pohyboval od 22 do 29 členov, ktorým velili títo funkcionári: Ján Štiblár, Štefan Vaňo a Andrej Halavinka.

 

Vznik a začiatky  Dobrovoľného hasičského zboru v Uhorských (Nižných) Raslaviciach