Obsah

Galéria Ľudového umenia

 

Multifunkčné centrum

 

Objekt pochádza z čias II. sv. vojny. Galéria má jednu výstavnú miestnosť, v ktorej je stála expozícia, zatiaľ z výpožičiek z múzeí i od autorov, príbuzných a pozostalých. Prvým darcom sa stal hrnčiar Stanislav Semrič z Bardejova, ktorý vyrába aj pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Galérii venoval sedem točených a modelovaných sošiek. Tradičnú ľudovú plastiku v obci Raslavice rozvíjali títo ľudoví rezbári: Pavol Kontura a Ján Kohút. K mladším ľudovým rezbárom v obci patrí František Varchol a najmladšiu generáciu zastupuje Patrik Železnik. Všetci patria medzi ľudových rezbárov - samoukov. Vo svojich prácach vytvárali a vytvárajú rôzne postavy z ľudového prostredia, prípadne rôzne dekoratívne, či úžitkovo-dekoratívne predmety. Návštevnícku základňu Galérie tvoria miestní občania, turisti, žiaci raslavických škôl a škôl zo širokého okolia a mnohí ďalší záujemci o ľudovú kultúru Šariša. V budove sídli taktiež Obecná knižnica, kde na vypožičanie je v súčasnosti vyše 8000 kníh a to z každého žánru. Novinkou je novozriadené oddelenie knižnice - oddelenie tradičnej kultúry.

Galéria

Na poschodí budovy sa nachádza komunitné centrum.