Obsah

Klub dôchodcov

 

Zámerom nového výboru je skvalitniť činnosť základných organizácií klubu dôchodcov a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami. Preto sa zameral na zveľadenie miestnosti klubu dôchodcov, kde sa členovia schádzajú. Základné organizácie majú 147 členov.

K zvýšeniu záujmu bol pre klub dôchodcov zakúpený masážny prístroj CHIMASTER. Tento prístroj sa využíva 3 x do týždňa, t.j. v pondelok, v stredu a v piatok v čase od 13,00 hod. – 15,00 hod., kde sa zúčastňujú nielen členovia, ale majú možnosť zúčastniť sa aj nečlenovia Klubu dôchodcov a zväzu postihnutých civilizačnými chorobami.

Výber sa zameral na uskutočňovanie poznávacích zájazdov po Slovensku ale aj v zahraničí (napr. Poľsko), zájazdy na termálne kúpaliska (Vrbov a pod.). Taktiež sa uskutočňujú púťové zájazdy (Staré hory a pod.) a návštevy DJZ v Prešove. Uskutočňujeme tiež posedenia v klube dôchodcov, a to nielen v nedeľu, ale aj pri príležitosti Dňa matiek a Mesiac úcty k starším v mesiaci október, kde aj najstarších členov odmeňujeme vecnými darmi a kytičkou. Tieto posedenia sú spojené s kultúrnou vložkou, a to vystúpením žiakov Základnej školy v Raslaviciach

 

Kontaktná adresa:

Predseda klubu dôchodcov:

Rychvalský Jozef , ul. Dujavská, Raslavice

t.č.: 054 4792540

mobil:0908 126 489