Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Raslavice

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Jarina Jozef, Ing.Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu - predseda, poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo - zástupca starostu obce
Komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť - člen, poslanec OZ
Obecná rada - zástupca starostu obce, poslanec OZ