Navigácia

Obsah

Krátka fotoreportáž z realizácie projektových úloh

Projekt „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľsko-Slovenských Beskýd“, ktorý je financovaný Európskou úniou zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Jednotlivé projektové aktivity (predstavenia Tancovačka pohraničí, plenérové školy remesiel, tanca a regionálnej kuchyne) smerujú k zviditeľneniu a propagácii Beskýd rovnako na poľskej a slovenskej strane hranice (Nízke Beskydy, Sądecke Beskydy) ako celistvého, cezhraničného regiónu. Projekt sa usiluje o udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva pohraničia miestnymi obyvateľmi a turistami prostredníctvom ochrany a šírenia nehmotného kultúrneho dedičstva. Na aktivitách particupe miestna komunita, lokálne kultúrne inštitúcie, folklórne súbory, ľudoví umelci, združenia, podniky a miestne samosprávy.