Navigácia

Obsah

Rímsko-katolícka farnosť Raslavice

 

Rímsko-katolícka farnosť Raslavice

 

Obec Raslavice patrí k silne nábožensky založeným obciam. Podľa posledného sčítania ľudu v roku 1991 žije v obci Raslavice 2193 obyvateľov, z toho 1929 osôb rímsko-katolíckeho vyznania, 204 osôb grécko-katolíckeho vyznania a iba 8 osôb bez vyznania. Rímsko-katolícka farnosť Raslavice patrí do bardejovského dekanátu v rámci Košickej arcidiecézy. Do tejto farnosti patria okrem Raslavíc obce Abrahámovce, Lopúchov a Tročany. Predchádzajúcimi správcami farnosti boli Ján Andraščík, Jozef Fogarassy, Vojtech Kmec,Msgr. Michal Adam, ThLic.Karol Džupina,Mons.Ing.Andrej Šinaľ,PhDr.JCLic.Stanislav Novotný, Mgr.Albín Senaj . Terajším správcom farnosti je Mgr.Ivo Jakubík - pokračovanie

 

Fotogaléria krížovej cesty v obci Raslavice - cesta od Kláštora sv. Jozefa , ul. Kláštorná, Štepnická, Alejová -kostol Narodenia Panny Márie

Kontakt - Dom svätého Jozefa, Raslavice