Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obec Raslavice

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Angelovičová MáriaKomisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, neposlanec
Baláž Dávid, Mgr.Komisia kultúry, športu a mládeže - predseda, poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu - člen, poslanec OZ
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen, poslanec OZ
Obecná rada - člen, poslanec OZ
Bašista Jozef, RNDr.Komisia kultúry, športu a mládeže - člen, neposlanec
Buranovský ŠimonKomisia kultúry, športu a mládeže - člen, neposlanec
Demo PeterObecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu - člen, poslanec OZ
Komisia kultúry, športu a mládeže - člen, poslanec OZ
Komisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, poslanec OZ
Droblienka Vladimír, Ing.Komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť - predseda, poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu - člen, poslanec OZ
Komisia kultúry, športu a mládeže - člen, poslanec OZ
Komisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, poslanec OZ
Obecná rada - člen, poslanec OZ
Gburová Ivana, DiS. artKomisia kultúry, športu a mládeže - člen, neposlanec
Gdovin Gabriel, Ing.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - člen, poslanec OZ
Obecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia kultúry, športu a mládeže - člen, poslanec OZ
Komisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, poslanec OZ
Hudačová Alžbeta, MUDr.Obecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, poslanec OZ
Komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť - člen, poslanec OZ
Husár ZdenoObecné zastupiteľstvo - poslanec OZ
Komisia verejného poriadku a životného prostredia - člen, poslanec OZ

Stránka