Navigácia

Obsah

 
Raslavické noviny

Samospráva pre svojich občanov vydáva dvakrát ročne občasník, ktorý obsahuje aktuálne informácie o živote a dianí v obci, ale aj mnoho zaujímavostí z dejín, kultúry, športu a iných oblastí.

Redakčnú radu tvoria zamestnanci obce. Medzi pravidelných prispievateľov patria úradníci, zástupcovia miestnych inštitúcií či pridružených organizácií, lokální aktivisti, umelci a iní obyvatelia.

2019

2019/2 Stiahnuté: 518x

2019/1 Stiahnuté: 1110x

2018

2/2018 Stiahnuté: 914x

1/2018 Stiahnuté: 992x

2017

2017/2 Stiahnuté: 674x

2017/1 Stiahnuté: 744x

2016

2016/4 Stiahnuté: 1180x

2016/5 Stiahnuté: 1850x

2015

2015/1 Stiahnuté: 1189x

2015/3 Stiahnuté: 1113x

2015/2 Stiahnuté: 576x

2014

2014 Stiahnuté: 664x

2013

2013 Stiahnuté: 1440x

2012

2012 Stiahnuté: 604x

2011

2011 Stiahnuté: 940x

2010

2010 Stiahnuté: 2002x

2009

2009 Stiahnuté: 966x

2008

2008 Stiahnuté: 1296x

2007

2007 Stiahnuté: 799x

Stránka

  • 1