Navigácia

Obsah

UP

 

Zmeny a doplnky č.1

Návrh VZN 2_2020

Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - legenda

Zoznam verejnoprospešných stavieb

V.č. P-1 + náložka č. P-1.​​​​​​​

Náložka č. P-1​​​​​​​

Záber PP_1

Záber PP - textová časť

V.č.2 + náložka č.2​​​​​​​

Náložka č.2​​​​​​​

V.č. Náložka č.3

Náložka č. 3.

Príloha č.2 - Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby

Textová časť

Titulka