Navigácia

Obsah

MIKROREGIÓN SEKČOV – TOPĽA

 

Zakladajúci členovia združenia na základe vzájomnej dohody sa rozhodli zložiť toto združenie, ktorého cieľom je združovanie finančných prostriedkov a spojenie vedomostí, praktických zručností a odborného potenciálu členov združenia, zabezpečovanie základných životných potrieb a zlepšovanie životnej úrovne občanov zapájaním miestnej komunity do rozvoja mikroregiónu. Združenie bude nápomocné pri vytváraní podmienok na plnenie úloh obci. Cieľ bude napĺňaný aktivitami v oblastiach: 
* Ochrana životného prostredia
* Rozvoj kultúry a tradičných remesiel
* Zlepšovanie úrovne vzdelávania, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
* Rozvoj podnikania a podpora aktivít v cestovnom ruchu
* Vytváranie podmienok pre zlepšovanie situácie v poľnohospodárstve, doprave a stavebníctve
* Zlepšovanie komunikácie subjektov v mikroregióne a navonok

Názov a sídlo

Názov združenia: Združenie obcí MIKROREGIÓN SEKČOV – TOPĽA
Sídlo združenia: Lopúchov

Predmet činnosti

Predmetom činnosti je realizácia cieľov uvedených v preambule zakladateľskej zmluvy. Uvedené činnosti budú členovia združenia uskutočňovať v obciach združených v MIKROREGIÓNE SEKČOV – TOPĽA a na území a v priestoroch svojich inštitúcii, zariadení a prevádzok. Viac sa informácii na stránke www.sekcovtopla.sk
Obce zapojené do združenia:

 

Abrahámovce, Bartošovce, Brezov, Buclovany, Fričkovce,
Hankovce, Harhaj, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Janovce, 
Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lascov,
Lopúchov, Lukavica, Marhaň, Nižná Vôľa, Olšavce, Osikov,
Porúbka, Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba,
Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov, Vyšná Vôľa.